Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica powstało w kwietniu 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie Gminy Roźwienica.

Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspierających zarówno procesy edukacyjno – wychowawcze, jak również organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców naszej gminy. Swoje działania Stowarzyszenie opiera głównie na pracy wolontariackiej swoich członków oraz wsparciu ludzi dobrej woli.
W 2012 roku wychodząc naprzeciw rodzicom stowarzyszenie utworzyło Publiczne Przedszkole w Roźwienicy z oddziałami przedszkolnymi,  dając szansę przyprowadzania dzieci do placówek stwarzających ich pociechom odpowiednie warunki rozwoju.

I tak na dzień dzisiejszy w 9 miejscowościach na terenie gminy Roźwienica funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych:

 • Oddział przedszkolny nr 1 w Roźwienicy
 • Oddział przedszkolny nr 2 w Roźwienicy
 • Oddział przedszkolny nr 3 w Rudołowicach
 • Oddział przedszkolny nr 4 Rudołowicach
 • Oddział przedszkolny nr 5 w Węgierce
 • Oddział przedszkolny nr 6 Węgierce
 • Oddział przedszkolny nr 7 w Woli Węgierskiej
 • Oddział przedszkolny nr 8 w Tyniowicach
 • Oddział przedszkolny nr 9 w Bystrowicach
 • Oddział przedszkolny nr 10 w Cząstkowicach
 • Oddział przedszkolny nr 11 w Woli Roźwienickiej
 • Przedszkole Opiekuńcze w Bystrowicach

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, należy do zadań własnych gminy. Niestety niełatwa rzeczywistość pokazuje, że koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych często przerasta samorządy, które niekiedy są zmuszone do likwidacji publicznych szkół i przedszkoli. W ten właśnie sposób z powodu braku pieniędzy w gminie na ich utrzymanie zostały zamknięte dwie szkoły podstawowe. Dzięki staraniom rodziców i społeczności lokalnej od 2013 roku Stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Cząstkowicach, natomiast od 2015 roku Społeczną Szkołę Podstawową w Woli Roźwienickiej.

Skip to content