W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:
-listownie, na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica, Roźwienica 200, 37-565 Roźwienica
-za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:

Oddział Przedszkolny nr 1 i 2 – Roźwienica  iod_1@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 3 i 4 – Rudołowice iod_2@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 5 i 6 – Węgierka iod_3@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 7 – Wola Węgierska iod_4@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 8 – Tyniowice iod_5@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 9 – Bystrowice iod_6@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 10 – Cząstkowice iod_7@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Oddział Przedszkolny nr 11 – Wola Roźwienicka iod_8@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Skip to content