W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:
-listownie, na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica, Roźwienica 200, 37-565 Roźwienica
-za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: inspektorochronydanych@stowarzyszenie-rozwienica.pl

Skip to content